Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak we abadançylygyny üpjün etmek Türkmenistanyň Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

image

Nädip bu işleýär?

Biz siziň üçin ähli şertleri döretdik! Sagaldyş merkezinde dynç almak üçin ýönekeý ädimler etmeli.

 • image

  SAGALDYŞ MERKEZINE KABUL EDIŞ

 • image

  SIZIŇ DYNÇ ALÝAN WAGTYŇYZ

 • image

  GÜÝMENJE

Biziň peýdaly dynç alyşymyz

Bizde dostlukly we rahat dynç alyş.

 • image

  Tematiki park

 • image

  Kabul ediş

 • image

  Taze dostlar

 • image

  Sport oýunlary

 • image

  Güýmenjeler